Farm of the World is een kunstproject op en over het platteland. De kracht van het platteland is hierbij het uitgangspunt. Die kracht is van oudsher gebaseerd op het nut: het platteland levert grondstoffen en mensen aan de stad. De stad op zijn beurt biedt diensten en voorzieningen. De verbinding tussen stad en platteland was sterk lokaal gericht, maar staat als gevolg van de globalisering over de hele wereld onder druk.

Farm of the World onderzoekt wat de waarde van het platteland in deze tijd nog meer is dan alleen maar producent voor de vraag uit de stad. Wat heeft het moderne platteland nog meer te bieden? Hoe kan het platteland een duurzaam antwoord geven op de vraag naar voedsel, energie en ruimte zonder belangrijke aspecten als natuur, ruimte, biodiversiteit en landschap daarvoor op te geven?

Binnen dit overkoepelende thema wordt op de vierde donderdag van de maand een inspirerende spreker gevraagd een lezing te geven. Vanuit verschillende perspectieven wordt het belang van biodiversiteit en de toekomst van het platteland besproken. Aansluitend wordt er een drankje en hapje geserveerd.

Food for thought is onderdeel van onze Thursday workshops die we van april t/m oktober (m.u.v. augustus) elke donderdag op De Kreake organiseren. Deze workshop vindt elke vierde donderdag van de maand plaats.
Data:
– 26 april: Boerenmiddag 
– 24 mei: De wereld van Sits
– 28 juni
– 26 juli
– 27 september
– 25 oktober.

We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus geef u snel op!

Boek hier uw tickets via de officiële ticket website van LF2018.