De Kreake is een kleine boerderij aan de rand van het dorp Húns. Het is een kleine, beschutte oase in het weid(s)e landschap van de Greidhoek, dat vanwege de zware klei alleen gebruikt werd voor grasland voor de melkveehouderij en tegenwoordig ook voor natuurbeheer en bescherming van weidevogels. De plek is al sinds de 12e eeuw bewoond. Decennialang is op De Kreake gewerkt vanuit respect voor de aarde, zonder gebruik van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen.

Bij Farm to Table wordt u rondgeleid over dit bijzondere landje in Húns door Claudia Busson, onze eigen bd-boerin, die vertelt over de historie van de plek en haar aanpak om het te maken tot wat het nu is. Vervolgens wordt een hapje van het land en drankje geserveerd in de werkplaats.

Farm to Table is onderdeel van onze Thursday workshops die we van april t/m oktober (m.u.v. augustus) elke donderdag op De Kreake organiseren.

Deze rondleiding vindt elke eerste donderdag van de maand plaats.
Data:
– 5 april
– 3 mei
– 7 juni
– 5 juli
– 6 september
– 4 oktober

We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus geef u snel op!