Claudy Jongstra heeft zich voor haar nieuwe en monumentale werk Woven Skin laten inspireren door sitspatronen en -kleuren. Voor de food for thought-lezingenreeks organiseren we De wereld van Sits; een middag rondom sits waarin aandacht is voor de geschiedenis en tradities van sits, maar waarin we ook vanuit het heden naar sits kijken. Voor deze food for thought lecture hebben we naast Jongstra twee sprekers uitgenodigd om sits vanuit verschillende perspectieven te belichten: Gieneke Arnolli en Theodorus Johannes.

Gieneke Arnolli is geruime tijd verbonden aan het Fries Museum in Leeuwarden als conservator mode en textiel. Zij is in dit museum inhoudelijk verantwoordelijk voor grote tentoonstellingen  en publicaties op het gebied van bijvoorbeeld merklappen, mode in Friesland, quilts, breien en sits. Sits, de exotische handbeschilderde katoen uit India is in de 18de eeuw een belangrijk onderdeel van de Nederlandse streekdrachten geworden. In Friesland is sits, ook dankzij de bijzondere dracht van Hindeloopen, bijzonder goed bewaard gebleven. De historische sitsen en bedrukte katoentjes in het museum zijn dan ook een belangrijke inspiratiebron voor haar werk.

Theodorus Johannes, communicatie-expert op het gebied van mode, freelance filmmaker en fotograaf, werkt aan een 8-delige documentaire serie onder de naam ‘Community Dressing’, met als startpunt de Nederlandse streekdrachten. Daarin brengt hij de tradities, normen, waarden, totstandkoming en het verdwijnen ervan in kaart om van daaruit een vergelijking te kunnen trekken met het hedendaagse modesysteem. Zijn doel is reportages te maken waarin mode als complexe maar krachtige communicatievorm centraal staat, waarin thema’s zoals identiteit en authenticiteit onderzocht en ter discussie gesteld worden. Voor meer informatie zie de website fragments.