Binnen de lezingenreeks Food for thought, organiseren we een middag met de titel Slow Gardening. 
De middag gaat over bewegingen die zich afzetten tegen alleen maar snel en efficiënt. We kijken onder andere naar de rol die de factor tijd speelt in tuinen. In voedselproductie en consumptie zien we al een beweging van fast- naar slow food. En ook bij consumptiegoederen worden we ons er steeds meer bewust van dat we in een ‘wegwerpmaatschappij’ leven. Zo komt er bijvoorbeeld steeds meer kritiek op ‘fast fashion’. In tuinieren ontstaat eenzelfde ontwikkeling. Met veel tijd en aandacht een tuin of stuk grond ontwikkelen. Ook De Kreake in Húns wordt op deze manier bewerkt. Een ideale locatie dus voor een lezing over: Slow Gardening. Hiervoor hebben we twee sprekers uitgenodigd.

Nico Kloppenborg is kenner van de Friese tuinontwerper Gerrit Vlaskamp en wordt in de hele Noordelijke regio gevraagd Vlaskamptuinen te herscheppen. Hij doet dit door eerst heel goed te kijken en gefaseerd te werk te gaan, wars van hedendaagse tijdsdruk. De tweede gastspreker is Heilien Tonckens.

Nico Kloppenborg werkt de laatste jaren door zijn ervaring, kennis van zaken en een grote betrokkenheid steeds meer aan ruimtelijke opdrachten die raakvlakken hebben met historisch groen en de transformatie en vernieuwing daarvan.

De herontdekking van het oeuvre van de Friese tuinontwerper Gerrit Vlaskamp was hierbij een belangrijke impuls. Vlaskamp ontwierp in de negentiende eeuw een groot aantal tuinen voor de gegoede burgerij. Hij werkte in een organische landschapsstijl waarin een rijke beplanting en vloeiende zachte maar toch sterke lijnen het beeld bepalen. Veel tuinen zijn verloren gegaan in de loop van tijd. Maar wat over is, wordt gekoesterd en waar mogelijk herschapen.

“Bij het herscheppen van Vlaskamptuinen is mijn benadering er één van eerst kijken wat we nog hebben, onderzoeken wat is geweest en vervolgens respectvol veel opruimen en herscheppen. Soms komt dat neer op een tuin geheel opnieuw opzetten. Er wordt altijd gefaseerd gewerkt in nauw overleg met de opdrachtgever. We doen dit  met een reëel pakket van eisen en wars van de hedendaagse tijdsdruk. Oude tuinen zijn als oude kostbare schilderijen die ga je ook niet met een verfkrabber te lijf”.

Eerdere projecten door Kloppenborg zijn o.a. de tuinen van het Sint Anthony Gasthuis in Leeuwarden, het park van villa Gelria in Groningen, park Martenastate in Cornjum, het Koepelbos en de twee Molenbossen in Oldeberkoop, Welgelegen in Akkrum en verschillende grote oude tuinen.

De tweede spreker is Heilien Tonckens. Ook zij zet ons aan het denken over tijd en tuinieren. Vragen die Heilien zichzelf stelt zijn: kan ik het groen in mijn tuin volgen? En wat levert dat me op? We leven in een tijd waarin we alles naar onze hand willen zetten. En ook nog het liefst zo snel mogelijk. We willen alles volgen en blijven achter alles aan hollen. Maar hoe lang houden we dat vol? Het houdt een keer op. Veel mensen denken dat ze rust kunnen vinden in het groen. Maar is dat ook werkelijk zo? Slow Gardening vraagt tijd, nadenken ook.

Heilien Tonckens (Groningen, 1957) is opgegroeid in het veld en het bos en is van jongs af aan al enorm geboeid door planten. De tuinbouwschool was dan voor haar ook een logische keuze. In haar werkzame leven (al 40 jaar) is ze vooral op zoek naar wilde planten en vegetaties en geboeid door de vormen van oude bomen en struiken. Haar kennis heeft ze meegenomen naar kwekerij de Heliant. Voor haar als ontwerper vormt de bodem altijd de basis en staat de vraag ‘wat kan er op een plek’ altijd centraal.

Bestel hier je tickets voor deze middag. De kosten zijn € 20,- per persoon, inclusief diner. Er zijn 30 kaarten beschikbaar dus geeft u zich snel op! Tickets bestellen gaat via de officiële ticketsite van LF2018.