Op donderdag 26 juli is de volgende lezing in onze Food for thought lezingenreeks, onder de titel Slow Gardening. De middag gaat over bewegingen die zich afzetten tegen alleen maar snel en efficiënt. We kijken onder andere naar de rol die de factor tijd speelt in tuinen. In voedselproductie en consumptie zien we al een beweging van fast- naar slow food. En ook bij consumptiegoederen worden we ons er steeds meer bewust van dat we in een ‘wegwerpmaatschappij’ leven. Zo komt er bijvoorbeeld steeds meer kritiek op ‘fast fashion’. In tuinieren ontstaat eenzelfde ontwikkeling. Met veel tijd en aandacht een tuin of stuk grond ontwikkelen. Ook De Kreake in Húns wordt op deze manier bewerkt. Een ideale locatie dus voor een lezing over: Slow Gardening. Hiervoor hebben we twee sprekers uitgenodigd.

Nico Kloppenborg is kenner van de Friese tuinontwerper Gerrit Vlaskamp en wordt in de hele Noordelijke regio gevraagd Vlaskamptuinen te herscheppen. De tweede gastspreker is Heilien Tonckens.

De middag is van 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur) tot 17.00 uur. Voor meer informatie of om tickets te bestellen, klik dan hier.