De Kreake is een boerderij in Húns, een klein dorpje met ongeveer 100 inwoners, 12 km ten Zuidwesten van Leeuwarden. Het dorp is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Het  heeft een beschermd dorpsgezicht. Net buiten het dorp ligt de boerderij De Kreake. Een kleine, beschutte oase in het weid(s)e landschap van de Greidhoek, dat vanwege de zware klei alleen gebruikt werd voor grasland voor de melkveehouderij en tegenwoordig ook voor natuurbeheer en bescherming van weidevogels.

De plek is al sinds de 12e eeuw bewoond. Decennialang is op De Kreake gewerkt vanuit respect voor de aarde, zonder gebruik van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Farm of the World kiest De Kreake als basis voor een omvangrijk kunstproject met vertakkingen in heel Friesland.

Route vanaf Leeuwarden Centraal Station:
Neem Arriva bus 92 richting Bolsward en stap uit bij Bushalte Provincialeweg Huns (op Westergoawei / N359). Vervolgens is het nog 15 minuten lopen naar Huns 32. U volgt de weg die door het dorp loopt en blijft die volgen, ook als u het dorp weer uit bent. Het is dan nog zo’n 400 meter lopen tot De Kreake, dat u aan de linkerkant ziet liggen. Er staat een (klein) bordje aan de weg (zie ook afbeelding voor de route; A = bushalte / B = De Kreake.)