De Kreake is een leegstaande boerderij in het dorpje HĂșns, een klein dorpje met ongeveer 100 inwoners, 12 km ten Zuidwesten van Leeuwarden. Het dorp is uitzonderlijk goed bewaard gebleven, wat heeft geleid tot de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht. Aan de rand van het dorp ligt de boerderij De Kreake. Een kleine, beschutte oase in het weid(s)e landschap van de Greidhoek, dat vanwege de zware klei alleen gebruikt werd voor grasland voor de melkveehouderij en tegenwoordig ook voor natuurbeheer en bescherming van weidevogels.

De plek is al sinds de 12e eeuw bewoond. Decennialang is op De Kreake gewerkt vanuit respect voor de aarde, zonder gebruik van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Farm of the World kiest De Kreake als basis voor een omvangrijk kunstproject met vertakkingen in heel Friesland.