Farm of the World
Farm of the World onderzoekt nieuwe en duurzame mogelijkheden voor het platteland: hoe kan het platteland bijdragen aan een sociale, duurzame en dynamische lokale samenleving?

Farm of the World is een stichting (zonder winstoogmerk) die ten doel heeft de bewustwording van een duurzame omgang met kunst, natuur en cultuur te stimuleren en doet dit door inhoudelijke publieksactiviteiten te organiseren.

De Kreake
De thuisbasis van Farm of the World is een kleine boerderij in Húns die de naam ‘De Kreake’ draagt. Door kunstenaars, ontwerpers, boeren, ambachtslieden, koks en architecten van over de hele wereld samen te laten werken met lokale grondstoffen en producten, wordt de Kreake opnieuw een productieve boerderij. Maar deze keer als een voorbeeld van de kracht van creativiteit en de natuur.

De boerderij is een kleine, beschutte oase in het weid(s)e landschap van de Greidhoeke, dat vanwege de zware klei alleen gebruikt werd voor grasland voor de melkveehouderij en tegenwoordig ook als natuurgebied voor onder andere de bescherming van weidevogels.

De plek is al sinds de 12e eeuw bewoond. Decennialang is er hard gewerkt met respect voor de aarde, zonder gebruik van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen.

Húns
Húns is een klein dorpje ongeveer 12 km. ten Zuidwesten van Leeuwarden met ongeveer 100 inwoners. Het dorp is uitzonderlijk goed bewaard gebleven en heeft een beschermd dorpsgezicht. Net buiten het dorp ligt De Kreake.

Route vanaf Leeuwarden Centraal Station:
Neem Arriva bus 92 richting Bolsward en stap uit bij Bushalte Provincialeweg Huns (op Westergoawei / N359). Vervolgens is het nog 15 minuten lopen naar Huns 32. U volgt de weg die door het dorp loopt en blijft die volgen, ook als u het dorp weer uit bent. Het is dan nog zo’n 400 meter lopen tot De Kreake, dat u aan de linkerkant ziet liggen. Er staat een (klein) bordje aan de weg (zie ook afbeelding voor de route; A = bushalte / B = De Kreake.)